Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку виступає організатором або співорганізатором наукових та науково-практичних конференцій, до участі у яких запрошуються вчені, аспіранти, магістранти та студенти різних країн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ м. Прага
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ м. Полтава
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. Київ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ м. Київ
ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕВНОЇ ОСВІТИ м. Дніпро
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м.Київ
запрошують Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції:
«НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ»,
яка відбудеться 06-08 травня 2020 року.
Продовжено прийом матеріалів конференції до 30 червня 2020
Секції конференції:
1. Результати фундаментальних досліджень.
2. Сталий розвиток, передові технології, екологія.
3. Економіка, соціологія, політологія, право.
4. Філософія, історія, психологія, педагогіка.
5. Хімія, біологія, фізіологія, медицина.
6. Промислові та управлінські інновації.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
За результатами конференції буде видано Збірник наукових доповідей та матеріалів конференції, чеське видання з ISBN, який розсилатиметься усім учасникам Новою Поштою. Кращі доповіді за бажанням їхніх авторів можуть бути оприлюднені у чеському науковому періодичному журналі "Modern Science – Moderní věda" (http://sried.in.ua/modern-science.html).
Всім учасникам за їхнім бажанням буде видано довідку про участь у конференції.
ЗАОЧНА УЧАСТЬ
Для заочної участі у конференції необхідно сплатити оргвнесок у розмірі 250 гривень (для учасників, що бажають оприлюднити наукову доповідь обсягом до 0,5 д.а., до 7 сторінок) або 150 гривень (для учасників, що бажають оприлюднити тези наукової доповіді (обсягом до 3 сторінок).
Для участі у конференції слід подати у електронному вигляді на е-mail: sried@sried.in.ua до оргкомітету в строк до 05 травня 2020 наступні документи:
- заявку щодо участі у конференції у вільній формі (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail, адреса для розсилки збірника, тема доповіді або тез, дата), або зареєструватися на сайті Інституту (http://sried.in.ua);
- наукову доповідь (обсягом до 0,5 д.а., до 7 сторінок) або тези наукової доповіді (обсягом до 3 сторінок), оформлені згідно встановлених вимог,
Оплата за участь в конференції проводиться після реєстрації учасника та підтвердження його участі в конференції.
Вимоги до оформлення: відступ з усіх боків – 2,0 см, абзацний відступ – 1,0 см, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1. Спочатку вказується назва доповіді або тез (по центру аркуша, кегль – 16, напівжирним), нижче через інтервал – П.І.Б. автора (або авторів, але не більше 3-х осіб), місце роботи, науковий ступінь, вчене звання (по центру аркуша, кегль – 14, курсив), нижче через інтервал – анотація та ключові слова англійською мовою (до 5 рядків, кегль – 12), нижче через інтервал – текст (кегль – 14) та література. Матеріали приймаються у електронній формі на е-mail: sried@sried.in.ua. Збірник матеріалів буде розсилатися у грудні 2020 року.
Телефони Оргкомітету: +38(044) 360-97-28, +38(050) 225-80-87, +38(097) 813-87-19.
Сайт НДІСР: sried.in.ua

З повагою, Оргкомітет
Made on
Tilda