Про Інститут
Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку (НДІСР) це наукова установа, основною метою якої є організація, підготовка та проведення наукових досліджень з питань соціально-економічного розвитку держави, галузей економіки, підприємств, організацій тощо.

Для досягнення мети Інститут ставить перед собою такі завдання:
 • організація та проведення наукових досліджень з питань соціально-економічного розвитку держави, галузей економіки, підприємств, організацій;
 • здійснення наукових досліджень з питань соціально-економічного розвитку держави, галузей економіки, підприємств, організацій;
 • участь у міжнародних грантових проектах із соціально-економічної тематики;
 • залучення до наукової роботи молодих вчених, у тому числі магістрів та аспірантів;
 • встановлення наукових зв'язків із науковими установами та вищими навчальними закладами щодо проведення наукових конференцій, "круглих столів", семінарів тощо;
 • організація та проведення програм підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників;
 • виконання досліджень на замовлення з питань соціально-економічного розвитку держави, галузей економіки, підприємств, організацій.
  Інформація про журнали
  Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку (НДІСР) є представником трьох іноземних наукових періодичних видань в країнах СНД.
  Чеський науковий міжнародний періодичний журнал "Modern Science – Moderní věda"
  Офіційне свідоцтво про реєстрацію журналу MK ČR E 21453 (м.Прага, Чехія). Журнал включено до переліку наукових видань Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень EECFR. Також видання включене до каталогу Міжнародного центру періодичних видань ISSN 2336-498Х та наукометричних баз: Scholar Google, eLIBRARY.RU (РИНЦ), Index Copernicus. У журналі друкуються наукові праці англійською мовою.
  Британський науковий періодичний журнал "Economics & Working Capital"
  Видання включене до каталогу Міжнародного центру періодичних видань ISSN 2398-9491. Примірники журналу надсилаються до провідних університетів та наукових установ Великої Британії та країн ЄС. Журнал створено з метою оперативного оприлюднення результатів наукових досліджень, що виконані вченими країн Центральної та Східної Європи. У журналі друкуються наукові праці англійською мовою.
  Угорський науковий періодичний журнал "Polgári Szemle"
  Видання включене до каталогу Міжнародного центру періодичних видань ISSN 1786-6553. Примірники журналу надсилаються до провідних університетів та наукових установ країн ЄС. Журнал створено з метою оперативного оприлюднення результатів наукових досліджень, що виконані вченими країн Центральної та Східної Європи. У журналі друкуються наукові праці англійською або угорською мовами.
  Made on
  Tilda