Запрошуємо на програму
Executive Master of Business Administration
Executive Master of Business Administration - Мастер ділового адміністрування - програма додаткової після університетської професійної освіти, що відповідає професійній підготовці менеджерів вищого рівня і дає можливість отримати кваліфікацію "Master of Business Administration".
На програму Executive Master of Business Administration вступають як менеджери, які зацікавлені у кар'єрному рості, так і фахівці, підприємці, що намагаються оволодіти новими напрямами діяльності (що неможливо без отримання спеціальної профільної освіти).
Executive Master of Business Administration – це сучасна професійна освітня програма, яка відповідає стандартам MBA, висока ефективність програми забезпечується за рахунок організації освітнього процесу у формі змішаного навчання (blended learning). Дана навчальна технологія поєднує аудиторні форми організації навчального процесу та інтерактивне онлайн навчання, що дає можливість раціонально керувати часом навчання, контролювати темп та шлях опанування навчальним матеріалом.
Програма Executive Master of Business Administration разроблена фахівцями Варшавського Університету Менеджменту (Warsaw Management University), Apsley Business School (London) та залученими професорами Центру бізнес освіти та консалтингу TOP SKILLS за активної участі експертів-практиків із реальним досвідом управління та розвитку компаній, що діють на міжнародних ринках та ринку України.
За структурою та змістом програма базується на сучасній методології управління змінами, що є дуже актуальним сьогодні для бізнесу. В умовах глобалізації та інтеграції, посилення конкуренції на міжнародному ринку, розповсюдження сучасних інформаційних та комунікаційних систем зовнішнє середовище постійно змінюється, створюючи все складніші умови для діяльності корпорацій та бізнес-структур. Висока динаміка сучасного економічного простору вимагає від менеджерів розвитку такої ключової компетенції, як здатність ефективно та швидко реагувати на зміни. Формування зазначеної компетенції можливе за умови приділення достатньої уваги управлінню змінами, які передбачають трансформацію усіх сфер діяльності в цілому, або його окремих підсистем з поточного у бажаний стан, що більше відповідає вимогам зовнішнього середовища: потребам споживачів та суспільства в цілому.
Методологічну основу курсу освітньої програми складають методичні розробки та теорії процесу управління змінами, якими володіють бізнес-тренери, а саме такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: І. Адизес, Дж. Келлі, Дж. Коттер, А. Арменакіс, І. Ігнатьєва, О. Гарафонова, Л. Грейнер, Ф. Гуіяр, Дж. Дак, Р. Дафт, Дж. Пфеффер Р. Холл, М. Ханнан, К. Фрайлінгер.
Made on
Tilda